Fra marts 2021 vil Kvartalsnyt blive integreret og uddelt med Fællesbladet for Gundsø syd.

Hvis det giver problemer med at få bladet leveret inden en uge efter udgivelsesdatoen, bedes I skrive til kvartalsnyt@gsgif.dk.

Udkommer næste gang
primo april 2022
Deadline den 1. marts