top of page

Fra marts 2021 vil Kvartalsnyt blive integreret og uddelt med Fællesbladet for Gundsø syd.

Hvis det giver problemer med at få bladet leveret inden en uge efter udgivelsesdatoen, bedes I skrive til kvartalsnyt@gsgif.dk.

Udkommer næste gang
ultimo marts 2023
Deadline den 26. februar

bottom of page