Fra april 2019 vil Kvartalsnyt blive uddelt sammen med Fællesbladet for Gundsø syd. Hvis det giver problemer med at få bladet leveret inden en uge efter udgivelsesdatoen, bedes I skrive til kvartalsnyt@gsgif.dk.

Udkommer næste gang

medio marts 2021

Deadline den 15.februar

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.