Fra april 2019 vil Kvartalsnyt blive uddelt sammen med Fællesbladet for Gundsø syd. Hvis det giver problemer med at få bladet leveret inden en uge efter udgivelsesdatoen, bedes I skrive til kvartalsnyt@gsgif.dk.

Udkommer næste gang

den 1. november 2020

Deadline den 1. oktober

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.