top of page
Generalforsamling GSG&IF 2024
Onsdag den 20. marts kl. 19.30

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30 

i klublokalerne, Gundsølillehallen

 

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Beretning om foreningens virksomhed

4.     Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

5.     Behandling af indkomne forslag;

Vedtægtsændring;

Punkt 15 stk. 2

"godkendes af statsautoriserede revisor" ændres til

”At foreningens årsregnskab fremover kontrolleres ved anvendelse af udvidet gennemgang foretaget af foreningens godkendte statsautoriserede eller registrerede revisor”

6.    Godkendelse af budget for det kommende år

7.     Valg af

 • Formand (hvert år)                                     Johnny Magnussen modtager genvalg

 • Næstformand (kun i lige år)                     Anne Hossy – modtager genvalg

 • Kasserer (kun i lige år)                               Susanne Grøndahl  - modtager genvalg

 • Sekretær (ulige år)                                      Karina Hou Larsen

 • Bestyrelsesmedlem (ulige år)                   Bo Michael Hansen

 • Bestyrelsessuppleant                                 Morten Rasmussen – modtager genvalg

 • Bestyrelsessuppleant                                 Magnus Rohde

8.     Valg af

 • Revisor (ulige år)                                       Lene Gottrup Barfod,

 • Revisor (lige år)                                         Jacob Søgaard, modtager genvalg

 • 1 revisorsuppleant                                     ingen kandidater

9.     Valg af

 • Fanebærere (hvert år)                      Vagn og Palle på valg, modtager genvalg

 • Fanebærer suppleant                        Karina Hou Larsen, modtager genvalg

10.    Eventuelt

 

                     

Store Valby den 25. januar 2024

Karina Hou Larsen

Sekretær GSG&IF

 

 

Obs: Forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

bottom of page