Gymnastik

Gymnastikforeningen afholder årsmøde mandag den 1. marts klokken 19-20.15.

I disse corona tider er planen at gennemføre mødet via zoom. Agenda for og link til mødet vil blive lagt her på hjemmesiden og på Facebook fredag den 26. februar.

På glædeligt gensyn!

Bestyrelsen

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Formandens beretning

 • Gennemgang af regnskabet for 2020

 • Gennemgang af budget for 2021

 • Ekstra betaling til udbygning af hal vedtaget af Hovedbestyrelsen – hvordan skal dette håndteres?

 • Valg til bestyrelsen - behov for nye bestyrelsesmedlemmer

  • Formand Kathrin Kaiser (villig til genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem Karin Nielsen (ønsker ikke genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem Boel Christensen (ønsker ikke genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem Malene Lundberg ønsker at udtræde af bestyrelsen

 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 dage før mødet (k.kaiser04@outlook.com)

 • Eventuelt

Link til mødet (kopier eventuelt ind i din browser):

https://meet.google.com/fnb-onxz-uqp

Regnskab 2020

Budget 2021

Vi tilbyder hold for alle aldre og har det rigtigt sjovt sammen. Foreningen drives af frivillige personer og der er også plads til dig.

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.