top of page

GIV - Gundsølille Idrætsforenings Venner

Generalforsamling
GIV indkalder til generalforsamling den 6. juni kl. 19.00
se dagsorden her

Banko

GIV arrangerer bankospil i efterår/vinter i Gundsølillehallens selskabslokaler.
Alle dage starter vi kl. 13.30; dørene åbnes kl. 12.15:
Følgende dage holder vi banko:

banko2.jpg

 2024

Den 14. januar

Den 4. februar

Den 10. marts

Den 7. april

Kort om Giv

Giv er ikke en del af GSG&IF, men en uafhængig støtteforening, hvis hovedformål er at hjælpe med økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter i Idrætsforeningen. Til feks. rejseaktiviteter, stævner, hjælpetrænerkurser mm. Ansøgningsskema til afdelingerne kan hentes her.

 

Vores indtægter er baseret på medlemskab i GIV, samt overskud fra vores bankospil.

 

Foruden vores bankospil som foregår søndage i løbet af vinterhalvåret, deltager vi også i Sommerfesten som Idrætsforeningen arrangerer. Her afholder vi torsdag aften Banko.  

  

Du kan henvende dig til Jette Palmquist, Formand, 46 78 20 33.

Hvis du kunne tænke dig at støtte GIV, og dermed ungdommen i Idrætsforeningen, vil vi opfordre dig til at til blive medlem for kun 100 kr. om året. Betal kontingenten direkte til vores bankkonto 9029 - 6500767748 og navn/adresse, så sender vi en bekræftelse.

Ansøgning om støtte

Bliv medlem

Du kan hele året søge om tilskud til en aktivitet i idrætsforeningen, hent ansøgningsskemaet her og send ansøgning pr mail til jpok@outlook.dk

GIV Pokalen

GIV Pokalen

Under sommerfesten uddeler GIV sin egen pokal til en modtager, der evt. er indstillet af forretningsudvalget i GSG&IF eller på anden måde har gjort sig fortjent hertil. Kriterierne for modtagelsen kan være, at vedkommende har

  1. gjort en god gerning for klubben, f.eks. været et forbillede for de unge, ved at udvise stor flittighed og moral, ikke blot for vores unge hold, men også i lokalsamfundet.

  2. ydet en indsats for foreningen set som helhed og ikke kun en enkelt afdeling. Det kunne eventuelt være for at arbejde for en bedre klubånd eks. gennem tværsportslige aktiviteter.

  3. udført et ekstraordinært afbejde i forbindelse med nogle af de aktiviteter klubben påtager sig, ikke kun på det sportslige plan.

Indstillinger til pokalen kan enten afleveres til forretningsudvalget i GSG&IF eller direkte til GIV's formand. Indstillingen skal indeholde afdeling, navn, begrundelse og navn på indstilleren.

bottom of page