AKTIV MANDAG

Aktiv mandag har eksisteret siden 1998 og er for alle over 50 år, der har lyst til bevægelse og socialt samvær, og der er også plads til dig.'

Kom og vær med på næste mandag og prøv at se, om ikke det er noget for dig! Du binder dig ikke for noget de første gange, men prøv at være med, det er både sundt og hyggeligt.
Ring gerne til os for at få flere oplysninger

Årsmøde mandag den 20/9 kl. 14.30

Dagsordenen for årsmødet

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner, herunder økonomi, for det kommende år

  6. Valg af afdelingsudvalg,

  7. Valg af suppleanter

  8. Eventuelt