top of page

Søg støtte til din aktivitet

eller kontigent/hjælp til børn og unge i økonomisk svært stillede familier.

Tilbud om fritidspas til børn og unge i økonomisk svært stillede familier:
Like My Life og Roskilde Kommune 

Herunder finder du links til steder hvor du kan søge penge til dine aktiviteter:

GIV

Idræts-tanken

Ungepuljen

Tilskud fra Roskilde kommune

Puljer i Roskilde kommune

Kulturministeriets hjemmeside

6 ideer og gode råd til at søge støtte til jeres sportshold

 

I kunne godt bruge et nyt holdsæt, nye bolde - eller måske kunne I bare godt tænke jer at deltage i en turnering i udlandet. Kontingenterne rækker dog ikke helt til at dække det - og dagligdagens strabadser gør muligvis at man ikke er interesseret i at dække omkostningen selv.

 

Ovenstående situation kommer de fleste sportshold nok til at stå i på et tidspunkt og derfor har vi her samlet vores bedste råd og 6 gode ideer til, hvordan man kan skaffe økonomiske støtte til at opfylde holdets ønsker.

 

1. Søg støtte hos fonde

Der findes en række fonde, som årligt uddeler store beløb til danske sportsklubber og hold. De forskellige fonde kan have forskellige fokusområder, men fælles for dem er det, at de ikke forventer at få noget til gengæld for støtten. Ofte skal støtten dog søges til et meget konkret formål, f.eks. nye spilletrøjer.

Generelt fungerer ansøgninger til fonde sådan, at man indsender en beskrivelse af hvad pengene skal bruges til, samt et meget kort budget, hvis der indgår omkostninger til flere forskellige dele. Hvis man f.eks. ønsker støtte til køb af bolde eller holdsæt bør det dog være nok at angive en kort beskrivelse af produktet, antal, samlet pris og stedet man har tænkt sig at købe det.

Hvis I bliver bevilget støtte fra en fond vil det ofte foregå således, at I bliver tildelt enten hele eller en del af det ansøgte beløb. Når I så har købt og betalt f.eks. de holdsæt I søgte støtte til, så kan I indsende fakturaen til fonden og få udbetalt det tildelte beløb.

Her er en række gode råd til, hvad der kan øge sandsynligheden for at I modtager støtte fra en fond:

 • Læs om den enkelte fonds fokusområder, samt hvad der tidligere er tildelt støtte til, inden I søger. Ud fra dette kan I vurdere om den enkelte fond er relevant for jer, samt hvad I bør lægge vægt på I jeres ansøgning.

 • Skriv en kort og præcis ansøgning, hvor beløb, formål og det I ønsker støtte til tydeligt fremgår. De fleste fonde modtager mange ansøgninger, så hvis disse ting ikke tydeligt fremgå vil det ofte mindske sandsynligheden for at I bliver udvalgt.

 • Søg om et beløb som er realistisk, når I sammenligner med hvad der tidligere er tildelt til lignende formål. Man vil nemlig ofte kunne finde oplysninger om tidligere modtagere af støtte op den enkelte fonds hjemmeside.

Herunder har vi opridset en række fonde, som hvert år uddeler større beløb til danske sportshold og arrangementer. Derudover vil I sandsynligvis også kunne google jer til flere fonde, som kunne være relevante for jer at søge:
 
Carlsberg Sportsfond

Om fonden:
http://www.carlsbergsmindelegat.dk/carlsbergsportsfond/Pages/default.aspx

Ansøg:
https://ansogning.carlsbergfondet.dk

 
Tuborgfondet

Om fonden:
http://www.tuborgfondet.dk/Pages/default.aspx

Ansøg:
http://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette
 
DBUs Ungdomsfond

Om fonden:
http://www.dbu.dk/klubservice/Okonomi_og_fonde/dbus_ungdomsfond_af_18_maj_1964

Ansøg:
(Pt. lukket for ansøgninger)
 
Albanifonden

Om fonden:
http://albanifonden.dk/

Ansøg:
http://albanifonden.dk/#ansoegning
 

2. Søg etablerede sponsorater hos store virksomheder

Den store forskel - på at søge støtte fra en fond og et sponsorat fra en virksomhed - er, at virksomheder der tildeler sponsorater som udgangspunkt forventer at modtage noget retur for deres sponsorat. Her menes ikke at man tager opvasken, rydder fortorvet for sne eller brillere i køkkenet.

Ofte vil virksomhederne forvente at blive eksponeret for deres primære målgruppe, så det er især den eksponering I kan tilbyde virksomheden, som I bør fokusere på I jeres ansøgning. Udtrykket “eksponering” dækker i denne sammenhæng grundlæggende over hvor meget I sørger for at få vist virksomhedens navn og logo frem. Hvis f.eks. alle spillere tager deres kamptrøjer med virksomhedens logo på i byen, så vil det også være en måde at give sponsoren lidt omtale og eksponering på.

Der findes en lang række store virksomheder, som dagligt modtager ansøgninger om sponsorater. De har derfor sat ansøgningsprocessen i system og man vil derfor også ofte kunne læse lidt mere om deres målgruppe, hvem de normalt sponsorerer og hvordan man skal indsende sin ansøgning.

For at øge sandsynligheden for at modtage et sponsorat fra en stor virksomhed er det vigtigt at skrive en præcis og relativt kort ansøgning. Derudover er her en række råd til, hvad I skal fokusere på for at imponere med jeres ansøgning:

 • Gør jer helt klart hvad I kan tilbyde virksomheden. Det gælder om at tænke på alle aktiviteter og eksponeringsmuligheder som kan give sponsoren værdi, f.eks.:

  • Virksomhedens logo på jeres spillesæt som eksponeres ved X stævner om året, som besøges af X personer i virksomhedens primære målgruppe.

  • Virksomhedens logo på et banner der hænger fremme ved jeres X hjemmekampe om året.

  • Eksponering på hjemmeside (som har X besøgende i virksomhedens målgruppe om måneden) og/eller facebook side som har X likes.

  • Muligheden for at f.eks. personaleforeningen i virksomheden kan komme ud og prøve at spille/dyrke sportsgrenen. Dette kan især være relevant for hold indenfor mindre sportsgrene.

  • Hvis I tidligere har været nævnt i medier, f.eks. lokalavisen, kan dette også være værd at fremhæve.

 • Skriv en kort og præcis ansøgning, hvor jeres ønsker, samt punkter fra A tydeligt fremgår. Ligesom det er tilfældet for fonde, så modtager store virksomheder også ofte mange ansøgninger - så det øger også muligheden for at modtage et sponsorat, hvis jeres ansøgning er præsenteret på en kort, flot og overskuelig måde.

 • Søg om et realistisk beløb - og gør det gerne tydeligt hvad pengene skal bruges til eller hvad I forventer at kunne opnå, hvis I modtager et sponsorat. Hvis I kan sandsynliggøre at sponsoratet vil gøre en stor forskel for jer som hold, så vil det kunne give jer en fordel.

Derudover er det bare at komme i gang med at få sendt nogle ansøgninger afsted. Det er de færreste hold, der kan nøjes med at sende en enkelt ansøgning ud. Samtidig er det dog værd at holde for øje at det er smartere at sende 5 gennemarbejdede ansøgninger end 20 halvdårlige ansøgninger fyldt med copy/paste.

Herunder er listet en række eksempler på store danske virksomheder, som har sat processen for ansøgning om sponsorat i system. På deres hjemmesider kan man derfor finde en del informationer om hvad de vægter højt og hvordan man søger. Disse er dog kun eksempler - og I vil kunne finde noget lignende hos en masse andre store danske og internationale virksomheder - især dem som har deres produkter rettet mod private forbrugere på det danske marked:
 

Albani

http://albani.dk/sponsorater/ansog-om-sponsorat/
 
Stark

https://www.stark.dk/om-stark/sponsorater
 
Cult

http://cult.com/da/kontakt/sponsorater/
 
Post Nord

http://www.postnord.dk/information/om-os/sponsorater
 

Den Jyske Sparrekasse

https://www.djs.dk/om-os/sponsorater/
 
Kohberg

http://www.kohberg.dk/kontakt/sponsorater
 
Karamel Kompagniet

http://www.karamelkompagniet.dk/sponsorater/
 
Air Greenland

http://sponsor.airgreenland.dk
 

3. Søg sponsorater uopfordret (lokalt og netværk)

Et alternativ til at søge sponsorater hos store virksomheder er, at søge hos mindre virksomheder enten lokalt eller gennem dit netværk.

I begge disse to er det vigtigt, at man ligesom med sponsorater fra store virksomheder, gør det tydeligt hvad man kan tilbyde. Fokus bør dog ofte i højere grad være på lokal eksponering eller aktiviteter.

Når det gælder den uopfordrede ansøgning, så kan man ofte også overveje at ansøge om andet end penge, hvis dette er relevant for jer. Eksempler på dette kunne være rabat til jeres spillere hos den lokale sportsbutik eller medlemskab til spillerne i et mindre lokalt træningscenter.

De tre gode råd fra “#2 Søg etablerede sponsorater hos store virksomheder” er derfor også gældende her. Det vil dog ofte i endnu højere grad kunne betale sig at gøre denne type ansøgning personlig, da det er et plus hvis I kan tydeliggøre over for virksomheden at I mener der er en synergi og gensidig værdi ved et samarbejde mellem jer og virksomheden.

Derudover gælder det også bare om at komme ud over stepperne her. Hvis jeres personlige netværk ikke kaster om sig med mulige sponsorer findes der helt sikkert en masse andre potentielle støttemuligheder i jeres lokalområde, som bare mangler et vink med en vognstang.

4. Søg støtte fra kommunen

Støtte fra kommunen søges som udgangspunkt af hele klubben. Det er derfor ikke muligt at søge denne støtte for et enkelt hold, som det ellers er for f.eks. sponsorater. Dette punkt er derfor primært henvendt til de små klubber, som endnu ikke har fået sat sig helt ind i, hvilke muligheder der findes for kommunal støtte.

Alle kommuner skal yde støtte til foreninger og aktiviteter rettet mod børn og unge. Hvis I er officielt registreret som forening og har spillere under 25 i klubben vil I derfor alid kunne få støtte. Det er dog individuelt fra kommune til kommune hvordan støtten beregnes.

Der findes som udgangspunkt tre typer tilskud I kan modtage fra kommunen:

Aktivitetstilskud er ofte direkte relateret til antallet af medlemmer under 25 år. Mange kommuner giver et fast beløb i tilskud pr. medlem i denne aldersgruppe. Andre giver et grundbeløb til alle foreninger med medlemmer under 25 og derudover f.eks. tilskud til forskellige aktiviteter.

Driftstilskud gives som udgangspunkt til foreninger som benytter sig af baner eller lokaler der ikke er kommunens - og har omkostninger forbundet med dette. I nogle kommuner vil de som alternativ tilbyde jer at benytte nogle af deres faciliteter, så det er relevant at undersøge hvad der gælder specifikt for jeres kommune.

Andre særlige tilskud ydes i nogle kommuner. Der kan være forskellige krav som skal opfyldes for at være berettiget til disse. Det er derfor igen relevant enten at læse nærmere på kommunens hjemmeside eller kontakte dem direkte.

På jeres kommunes hjemmeside bør I kunne læse mere om, hvad I kan modtage i støtte og hvordan I søger. Alternativt kan I også tage direkte kontakt til kommunen for at høre nærmere om mulighederne. Vores erfaring er at kommunerne altid er hjælpsomme og samarbejdsvillige i disse situationer, selvom behandlingstiden på en ansøgning dog godt kan trække lidt ud.

5. Crowdfunding

En utraditionel måde at skaffe støtte til jeres sportshold på er gennem crowdfunding. Det er dog samtidig en mulighed med stort potentiale, især hvis I har et bredt netværk som kunne være interesseret i at støtte jer med mindre beløb.

Den helt grundlæggende tanke bag online crowdfunding er, at I opretter et formål som I ønsker støtte til og angiver det nødvendige beløb. Herefter vil familie, venner, netværk og andre der ønsker at støtte jer, have mulighed for at give penge til det givne formål.

I vil kunne tilbyde modydelser alt efter hvor stor støtten er. Dette er ikke en nødvendighed, men vil ofte være en fordel for jer. I vil derfor f.eks. kunne finde inspiration til gode modydelser, som ikke nødvendigvis koster jer noget, ved at kigge på andre succesfulde crowdfunding projekter.

Nogle af de bedste råd vi kan give jer i forhold til crowdfunding er følgende:

 • Lav en kort of præcis beskrivelse af, hvad I ønsker støtte til og hvor meget det vil betyde for jer at modtage støtten. Da støtten ofte vil komme fra det helt nære netværk kan den sidste del være af stor betydning.

 • Sørg for at få delt linket til jeres crowdfunding gennem alle tænkelige medier - dog på en måde hvor det ikke kommer til at fremgå som spam. Mails til familie og venner, samt opslag på jeres holds facebookside der deles af spillerne er bare to muligheder.

 • Find inspiration I andre succesfulde crowdfunding projekter. Dette gælder f.eks. både i forhold til beløb, formål og beskrivelse.

Der findes forskellige steder hvor man kan oprettet crowdfunding projekter. Et af de etablerede muligheder i Danmark er følgende, hvor I både kan læse nærmere om crowdfunding samt oprette jeres projekt:

Booomerang Crowdfunding

https://www.booomerang.dk/

bottom of page