top of page
Beredskabspolitik i forbindelse med seksuelle 
krænkelser af børn og unge i foreningen 


Gundsølille Skytte-, Gymnastik-, & Idrætsforening har i adskillige år indhentet børneattester på alle vores trænere/ledere, der har direkte kontakt med børn og unge i foreningen, og som supplement hertil har vi nu vedtaget en beredskabspolitik, der i detajler viser, hvordan vi foretager denne kontrol, hvordan vi i øvrigt kan forebygge, håndtering af mistanke og hvad vi gør, hvis der er foregået et overgreb. 

Politikken fremgår af nedenstående dokument, hvorfra vi her viser et enkelt afsnit fra forebyggelse, der er godt at læse grundigt for både trænere, ledere og forældre:
 

For at forebygge eventuelle overgreb er det vigtigt, at alle i foreningen sætter fokus på:

  • Alle taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe

  • Et nej er et nej – også i leg

  • Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning; 

  • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning; dette omfatter også forældre (bortset fra forældre til de helt små børn, der har behov for hjælp til omklædning)

  • På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med

  • At det ikke er enkelte, men hele holdet/gruppen der besøger træneren eller instruktøren

  • Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv

  • Alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt til børn og unge under 15 år giver ved start på træningsaktiviteten samtykke til, at der indhentes oplysninger i kriminalregistret. Hvis en træner er fraværende i en sæson, skal ansøgning genindsendes ved ny opstart.

bottom of page