top of page

Foreningens historie

1865 - 2000


 

1865. II skyttekreds

 Som den første i landet blev der  i vort område dannet en skyttekreds efter nederlaget 1864.Skyttekredsen bestod af Gundsølille, St. Valby, Ll. Valby, Veddelev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Senere kom mange andre skyttekredse til. Formålet  med disse skyttekredse var især at få Sønderjylland tilbage med kamp, hvorfor almindelig træning som  march, eksercits med trægeværer var de første øvelser, efterhånden suppleret med kapløb, spring, hammerkast og andre mere idrætslige aktiviteter.


Gymnastikken starter

 Omkring 1884 blev der sideløbende med skyttekredsen startet en gymnastikforening op, der især for områdets karle og bønder arrangerede gymnastiske øvelse i en lade i St. Valby. Allerede den gang var samarbejde og festlige samvær nøglebegreber. De to foreninger arrangerede fester sammen. hvor alle medlemmer kunne deltage.


Forsamlingshuset

 Også dengang vidste man, at lokaliteter skal der til, hvis foreningslivet skal trives. I 1890 byggede man forsamlingshuset i Gundsølille, og året efter blev 2.kreds Gymnastikforening oprettet. Gymnastikforeningen investerede med lån fra skyttekredsen i springstøtter med snor, madras og springbrædt for kr. 25,- Herudover lånte man en træhest i Jyllinge. Allerede første år havde man egen opvisning ligesom man deltog i amtsopvisningen. Fra en beskrivelse af den lokale opvisning fra en af de aktive, Hans Peter Nielsen Gerdrup har jeg plukket følgende:

Den gymnastik, vi viste til denne opvisning, kan selvfølgelig ikke langt fra stå mål med det, vi nu ser til opvisningerne, men vi må jo huske, at her aldrig før var set gymnastik. Forsamlingshuset var fuldt af tilskuere, og der har vistnok aldrig været stærkere bifald ved nogen opvisning end som den gang. Da vi lavede overslag over hesten, skreg flere af damerne, andre holdt sig for øjnene, de turde ikke se det, de troede, vi slog os ihjel. Springet havde også den gang et skrækkeligt navn, det hed "Dødspring". Da vi fik hesten frem med to, tre mand og en støvle ovenpå, og mange af os - selv den lille Ole Peter, Ågerup Mølle, flot satte over, steg bifaldet til orkan.


Så kom kvinderne

 I 1898 blev det vedtaget, at der også være gymnastik for kvinder, og allerede første år mønstrede holdet 24 deltagere. De efterfølgende år har været særdeles gode år for gymnastikken i foreningen. Man stillede med store flotte hold til amsopvisningen, op til 48 mand. Adskillige gange hjemførte vores hold førstepræmien.


Folkedans, foredrag og håndbold

 Folkedans kom til i 1901, og pudsigt nok også en kulturel aktivitet som afholdelse af foredrag. Måske var det en ide at genoplive en så gammel tradition ? Senere startede man også i gymnastikforeningen håndbold.


Ågerup Boldklub

 Efter århundredeskiftet begyndte man også at sparke lidt bold, og i 1908  blev Ågerup boldklub stiftet som en af de første her i området. Den første bane havde man fælles med kreaturerne, der dog kun gik på græsset om dagen. Efterhånden kom fodbolden i mere faste rammer, man etablerede 1, 2 og 3. hold og spillede store kampe mod Holbæk, Roskilde, Glostrup o.s.v


Gundsølille Boldklub

 I 1923 blev der også stiftet en boldklub i Gundsølille, der spillede på forskellige områder i Gundsølille, for i 1935 at rykke til Ågerup. Gundsølille Boldklub satsede en del på at samle penge ind ved afholdelse af fester, og afholdte op til 6-7 baller om året, bl.a. fast nytårsaften med revy, fastelavnsbal med maskerade og pinsebal.


Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening

 Den 18. februar 1948 blev det besluttet at sammenlægge områdets foreninger til en forening: GSG&IF, hvor de første kontingenter var pr. måned: fodbold, drenge 2 kr., fodbold karle 7 kr., håndbold piger og karle 5 kr., gymnastik børn 2 kr., gymnastik piger og karle 5 kr., skydning 5 kr.. og fri idræt 3 kr. Badminton og folkedans kom på programmet samme år.


Gundsølillehallen

 Efter mange års forarbejde  blev det første spadestik til hallen taget den 19. oktober 1976 og hallen blev indviet efterfølgende år den 1. august.

 

Kildeangivelse

 Ovenstående pluk fra foreningens historie er taget fra jubilæumshæfter fra 1980 og 1985 samt ny udgave fra 2005 Foreningen har fortsat enkelte eksemplarer heraf, som kan udleveres ved kontakt til bestyrelsen, så længe lager findes.

bottom of page