top of page


G I V
Gundsølille Idrætsforenings Venner

 


Om GIV
 

GIV står for Gundsølille Idrætsforenings Venner. Vi er en uafhængig støtteforening for Gundsølille Idrætsforening, hvis hovedformål er at hjælpe med økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter i Idrætsforeningen. Foreningen består af en håndfuld frivillige ildsjæle, som ved at afholde bankospil i efteråret/vinter samt til sommerfesten i Ågerup torsdag aften, forsøger at indtjene midler, som vi så kan bruge til at give videre som tilskud. Det kan bl.a. være tilskud til:
* Indkøb af udstyr.
* Rejser i ind- og udland
* Deltagerudgifter til turneringer.
* Forplejning til arrangementer.
samt mange andre ting.

 

Vores indtægter er baseret på medlemskab i GIV, samt overskud fra vores bankospil.

Har du spørgsmål, så kontakt Jette Palmquist, Formand, 46 78 20 33.


Bankospil
 

GIV arrangerer bankospil i efterår/vinter i Gundsølillehallens selskabslokaler.
Alle dage starter vi kl. 13.30. dørene åbnes kl. 12.15.


Følgende dage holder vi banko:

  • Den 14. januar 2024

  • Den 4. februar 2024

  • Den 10. marts 2024

  • Den 7. april 2024


Ansøg om tilskud
 

Du kan hele året søge om tilskud til en aktivitet i idrætsforeningen, hent ansøgningsskemaet her og send ansøgning pr mail til jpok@outlook.dk


Bliv medlem
 

Du kan henvende dig til Jette Palmquist, Formand, 46 78 20 33.

 

Hvis du kunne tænke dig at støtte GIV, og dermed ungdommen i Idrætsforeningen, vil vi opfordre dig til at til blive medlem for kun 100 kr. om året. Betal kontingentet direkte til vores bankkonto 9029 - 6500767748 og navn/adresse, så sender vi en bekræftelse.


GIV Pokalen
 

Under sommerfesten uddeler GIV sin egen pokal til en modtager, der evt. er indstillet af forretningsudvalget i GSG&IF eller på anden måde har gjort sig fortjent hertil.

 

Kriterierne for modtagelsen kan være, at vedkommende har:

  1. gjort en god gerning for klubben, f.eks. været et forbillede for de unge, ved at udvise stor flittighed og moral, ikke blot for vores unge hold, men også i lokalsamfundet.

  2. ydet en indsats for foreningen set som helhed og ikke kun en enkelt afdeling. Det kunne eventuelt være for at arbejde for en bedre klubånd eks. gennem tværsportslige aktiviteter.

  3. udført et ekstraordinært arbejde i forbindelse med nogle af de aktiviteter klubben påtager sig, ikke kun på det sportslige plan.

Indstillinger til pokalen kan enten afleveres til forretningsudvalget i GSG&IF eller direkte til GIV's formand. Indstillingen skal indeholde afdeling, navn, begrundelse og navn på indstilleren.

bottom of page