Bestyrelsen

Bestyrelsen er demokratisk valgt af medlemmerne ved det årlige årsmøde og arbejder ulønnet og frivilligt. Formanden vælges for 1 år ad gangen, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Alle medlemmer kan opstille kandidatur til bestyrelsen til afdelingens årlige årsmøde. 

 

Efter seneste afholdte årsmøde består bestyrelsen af:

Poul Lamhauge

Formand og instruktør

Valgt i 2018 (senest genvalgt i 2020)

Kan kontaktes på enten 4119 2007 (mobil) eller poul@lamhauge.dk

Jens Larsen

Kasserer og instruktør

Valgt i 2018 (senest genvalgt i 2020)

Kan kontaktes på enten 2575 4884 (mobil) eller jl.trade@hotmail.com

Kristina Grøndahl Larsen

Medlem og Webmaster for fitness

Valgt i 2020

Alan Valentin

Medlem og instruktør

Valgt i 2018

Bo Hansen

Medlem og instruktør

Valgt i 2018

Årsmøde

Hvert år afholdes der et møde for alle medlemmer, hvor alle medlemmer af fitness har mulighed for at møde op og få indflydelse, kom med nye ideer og forslag. Alle fremmødte medlemmer, der på mødedatoen ikke er i restance, har stemmeret på årsmødet.

Indkaldelser:

Vedtægter

Fitness er en del af Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening. Du kan finde deres vedtægter ved at klikke her

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail eller telefon. 

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.