Bane og spillereglement

Som medlem af G.S.G og IF’s tennisafdeling har du visse rettigheder ligesom du har visse pligter. Nedenstående skal altid følges.

 

 

Banetegning:

For at tegne sig for en spilletime, skal mindst 2 medlemmer af klubben tegne sig for en bane i reservationsbogen. For begge spillere skal både fornavn, og efternavn skrives. Man kan kun tegne sig for én time ad gangen, dvs. denne time skal være ”brugt” inden man kan reservere en ny time.

 

Hvis en banereservering ikke bliver benyttet, dvs. at der ikke senest 10 min. efter timens start, har indfundet sig nogen af de spillere der har reserveret banen, kan banen reserveres af andre spillere.

 

Man kan kun tegne sig for én time om dagen, men kan dog fortsætte spillet hvis banen ikke er reserveret af andre.

 

 

Banepleje:

Inden en bane tages i brug skal den vandes og linierne skal fejes. Efter brug skal banen jævnes og fejes, men linierne skal ikke fejes. Det påhviler spillerne at starte dette så tidligt som muligt, således at de efterfølgende spillere kan overtage banen straks, når deres time starter.  

 

Banerne må kun betrædes med tennissko.

 

Nøglekort:

Det påhviler sidste M/K der forlader tennisanlægget at låse baner og hus.

 

Gæstespil:

Det er tilladt medlemmerne at medtage en gæst på klubbens baner, dette forudsætter at man i banereservationsbogen skriver at man har en gæst med samt gæstens navn. Gæste spil koster 50,- kr. pr time og vil blive opkrævet på girokort baseret på reservations bogens oplysninger.

 

Man kan dog kun have den samme gæstespiller med 3 gange. Yderligere spil på banen af denne gæst kræver medlemskab af klubben.

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.