top of page
Top-view.png

Gundsølille OPEN 2020 17 - 19 January 2020
Tilmelding herunder / Registration below

Tilmeld.png

See below for further instructions

Tilmelding til alle kategorier:

Step 1:

 • Vælg først tidsrum du/I ønsker at deltage i.

 • Alle gæster vælger tilmelding under "Nyt medlem". Dine personlige oplysninger benyttes kun i forbindelse med dette stævne og videregives ikke til andre. Hvis du tilmelder for flere, så sørg for at navne er forskellige, hvis samme e-mail går igen.

 • Betaling af deltagergebyr kan ske via betalingskort eller MobilePay.

 • Du modtager en e-mail når første del af tilmeldingen er gennemført.

Step 2:

 • Tilmeldingssiden (denne) åbnes igen og kan der vælges hold med ønsket kategori. Ved efterfølgende login benyttes "Allerede medlem". Der oprettes ikke ny bruger igen.

 • Du modtager endnu en e-mail med kvittering for tilmeldt kategori.

 • Tilmelding skal gennemføres for hver individuel skytte.

Ved efterfølgende login benyttes "Allerede medlem".

​Har du spørgsmål vedr. tilmeldingen, så kontakt:

Morten Peter Rasmussen

Tlf. +45 29877066

E-mail: mprasmussen@gmail.com

Registration all categories:

Step 1:

 • Choose period of time for participation.

 • All participants choose "Nyt medlem". Personal information is only used for this event and will not be shared with others. If you make more registrations make sure that names differs if the same e-mail are used. The page is unfortunately only in Danish language.

 • Registration fee can be payed with VISA or MASTER payment cards.

 • You will recieve an e-mail when the first part of the registration is done.

Step 2:

 • Open the registration page (this actual page) again and you are able to choose the wanted participant category. Login with "Allerede medlem" (already member). Don't create new user again.

 • Second e-mail is receieved with reciept for the chosen category.

 • Registration needs to bo done for each individual person.

By recurring logins use the form "Allerede medlem"

​Questions can be adressed to:

Morten Peter Rasmussen

Tlf. +45 29877066

E-mail: mprasmussen@gmail.com

bottom of page