GIV Pokalen, modtagere:

2019              Jens Larsen

2020-21       Ragna Hjelmgaard

Giv Pokalen

Kriterierne for modtagelsen kan være, at vedkommende har

  1. gjort en god gerning for klubben, f.eks. været et forbillede for de unge, ved at udvise stor flittighed og moral, ikke blot for vores unge hold, men også i lokalsamfundet.

  2. ydet en indsats for foreningen set som helhed og ikke kun en enkelt afdeling. Det kunne eventuelt være for at arbejde for en bedre klubånd eks. gennem tværsportslige aktiviteter.

  3. udført et ekstraordinært afbejde i forbindelse med nogle af de aktiviteter klubben påtager sig, ikke kun på det sportslige plan.

Vi indstiller hermed Ragna Hjelmgaard til GIV pokalen 2020 og 2021 for hendes utrættelige og KÆMPE store indsats med primært Sportsfesten i Ågerup gennem mange år.

Ragna er en kæmpe stor og primær drivkraft i Sportsfestudvalget og til udvikling af faciliteterne i forbindelse med Sportsfesten. Hun ønsker en samling af kræfterne i GSG&IF og i lokalsamfundet, at styrke fællesskabet i og omkring foreningen og pointerer hele tiden at vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs og se os som en helhed – en fælles forening - i stedet for små klubber. Hun er fuld af gode ideer og hun formår at få de fleste ført ud i livet med succes bl.a. for at udvikle Sportsfesten og tilføre nye ting. Familien bidrager også i høj grad til udviklingen af Sportsfesten, så stor tak

til dem også.

De nye tiltag, som Sportsfesten i disse år – i 2020 og 2021 (under corona-nedlukningen) har fået i gang skyldes i høj grad Ragnas gode ideer samt ihærdige indsats – bogstavelig talt dag og nat året rundt.

Uden overdrivelse, så må hun være den i idrætsforeningen, der under corona-nedlukningen, har brugt allermest tid og energi på at se fremad og tænke udvikling for idrætsforeningen og Sportsfesten. Sammen med de nye kræfter i Sportsfestudvalget har hun arbejdet rigtig meget med at få tilført noget nyt og kigget på hvordan vi fremadrettet gør det lettere at få Sportsfesten til at løbe rundt i sig selv. Her i 2020 og 2021, har vi fået midler til et nyt telt, to hoppeborge med vogn og der er blevet ombygget en campingvogn til bar.

Alle penge er skaffet fra af salg af klunsede ting, sponsorater og fonde. Det er primært Ragna og Pia, som har stået for at søge midler og skaffe penge til disse nyindkøb, som vil gøre det lettere fremadrettet at få Sportsfesten til at løbe rundt.

Det meste vil blive præsenteret til Sportsfestdagen her i 2021. Vi glæder os rigtig meget til at kunne vise det hele rigtigt frem til en almindelig 4-dages Sportsfest i 2022, hvor der også er tænkt lidt ekstra ind for de unge.

Ragna har leveret en overordentlig prisværdig og helt ekstraordinær indsats og det er HELT sikkert en pokal værdig!

 

Vi håber at foreningen fortsat kan få glæde af hendes ideer og indsats mange år frem.

På vegne af resten af Sportsfestudvalget

/Penelope