IMG_3200.JPG

 GIV Pokalen, modtagere:

2022             Penelope Andersen

2020-21       Ragna Hjelmgaard

2019              Jens Larsen

Giv Pokalen

Kriterierne for modtagelsen kan være, at vedkommende har

  1. gjort en god gerning for klubben, f.eks. været et forbillede for de unge, ved at udvise stor flittighed og moral, ikke blot for vores unge hold, men også i lokalsamfundet.

  2. ydet en indsats for foreningen set som helhed og ikke kun en enkelt afdeling. Det kunne eventuelt være for at arbejde for en bedre klubånd eks. gennem tværsportslige aktiviteter.

  3. udført et ekstraordinært afbejde i forbindelse med nogle af de aktiviteter klubben påtager sig, ikke kun på det sportslige plan.

Vi indstiller hermed Penelope Andersen til GIV pokalen 2022, fordi hun som ambassadør for kernen af GSGIFs værdier og kultur fortjener at blive hædret.

Penelope er en enorm drivkraft i mange aktiviteter i foreningen, som vi ikke kan og vil undvære.

Hun arrangerer spændende live streams fra Århus universitet.

Hun planlægger, koordinerer og kæmper for den traditionsrige sportsfest, da hun sammen med resten af festudvalget anser denne årlige fest som en så væsentlig del af GSGIFs kultur, at den ikke må underkendes.

Hun står i spidsen for et kæmpe Padel tennis projekt, fordi det er en god investering for GSGIF. Med hendes egne ord: ”Det er en skide god business case”.

Hun kaster sig ud i et SoMe udvalg, fordi foreningen nu bør have fokus på at brande sig selv på en mere smart og gennemtænkt måde.

Hun får taget initiativ til, at der bliver sat fokus på renovering af stenhuset ved Ågerups boldbaner.   Som suppleant i FU deltager hun på både FU-møder og bestyrelsesmøder, hvor hun bidrager med relevante input til at drive foreningen i den rigtige retning, og hun er ikke bange for at stille sig op og ytre sine holdninger.

Hun har en enorm indsigt i foreningens historie og formår at lære tilflytterne i særligt sportsfest-udvalget op i de gamle traditioner og strukturer, men også at huske gamle medlemmer på de beslutninger, der er truffet for mange år siden – og ikke mindst hvorfor disse beslutninger er truffet.

Hun bekymrer sig om GSGIF og stiller hellere end gerne op, hvis det kan være med til at sikre, at foreningen både løber i takt, men også tænker mere smart og innovativt.  

Hun (og hendes mand Kim) er meget bevidste om, at frivillighed er noget, man lærer gennem en naturlig deltagelse i foreningslivet som barn. Laurids og Marius bliver derfor også både frivilligt og ufrivilligt hevet med i diverse sammenhænge, og særligt sportsfestudvalget er glade for, at sportsfesten ofte betragtes som et familieprojekt.  

Penelope er som person enorm passioneret. Hun er et fantastisk menneske, der med sin smittende latter, de store krøller og sit fantastiske smil formår at skabe relationer på kryds og tværs. Relationer, der skal bære foreningen videre i fremtiden.

Penelope er en forkæmper for GSGIF, som vi i foreningen ikke kan være foruden, og hun fortjener om nogen at blive hædret for sin utrættelige indsats.

Af den grund ønsker vi at indstille hende til GIV pokalen 2022.

På vegne af sportsfestudvalget

Ragna og Pia