top of page
Generalforsamling GSG&IF 2022

___________________________________________________

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING - Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30 i klublokalerne, Gundsølillehallen.
 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
5. Behandling af indkomne forslag;
6. Godkendelse af budget for det kommende år
7. Valg af
a) Formand (hvert år) Johnny Magnussen modtager genvalg
b) Næstformand (kun i lige år) Anne Hossy modtager genvalg
c) Kasserer (kun i lige år) Susanne Grøndahl modtager genvalg
d) Sekretær (ulige år) Karina Hou Larsen
e) Bestyrelsesmedlem (ulige år) Bo Michael Hansen
f) Bestyrelsessuppleant Morten Rasmussen
g) Bestyrelsessuppleant Penelope Andersen
8. Valg af
a) Revisor (ulige år) Lene Gottrup Barfod
b) Revisor (lige år) Peter Harmsen på valg, ønsker ej genvalg
c) 1 revisorsuppleant ingen kandidater
9. Valg af
a) Fanebærere (hvert år) Vagn og Palle på valg, modtager genvalg
b) Fanebærer suppleant Karina Hou Larsen
10. Eventuelt

Obs: Forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2022.

bottom of page