top of page
Generalforsamling GSG&IF
den 16.9.2020


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag den 16. September 2020 kl. 19.30  
i klublokalerne, Gundsølillehallen

 

Dagsorden:


1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Beretning om foreningens virksomhed
4.    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
5.    Behandling af indkomne forslag
       -  Forslag om kontingentforhøjelse på 20 kr/aktiv måned pr medlem.
          Pengene øremærkes projekt ny hal.

                - Skytteforeningen ansøger om eget cvr nummer.

                - Forslag om vedtægtsændring, så hver underafdeling kan have fælles
                   kasserer eller tilknyttet kasserer som ikke behøver være en del af bestyrelsen.


6.    Godkendelse af budget for det kommende år
7.    Valg af
a)    Formand (hvert år)        Johnny Magnussen modtager genvalg
b)    Næstformand (kun i lige år)    Anne Hossy, modtager genvalg
c)    Kasserer (kun i lige år)         Susanne Grøndahl, modtager genvalg
d)    Sekretær (ulige år)        Karina Hou Larsen
e)    Bestyrelsesmedlem (ulige år)     Bo Michael Hansen
f)    Bestyrelsessupleant        Vagn Hansen, modtager ikke genvalg
g)    Bestyrelsessupleant        Penelope Andersen    
8.    Valg af
a)    Revisor (ulige år)        Niels Sørensen 
b)    Revisor (lige år)        Peter Harmsen, modtager genvalg
c)    1 revisorsuppleant        Jeanette Dannow, modtager ikke genvalg
9.    Valg af
a)    Fanebærere (hvert år)        Vagn og Palle på valg, modtager genvalg
b)    Fanebærer suppleant        åben
10.    Eventuelt

    
Store Valby den 28. juni 2020
Karina Hou Larsen
Sekretær GSG&IF


Obs: Forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 

bottom of page