TRÆNING FOR ALLE   //   GSG&IF FITNESS   \\   FORENINGSFITNESS 

Træning

Forside

Generelt

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Beskrivelse af hold

Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Hvis du har uddybende spørgsmål til vores persondatapolitik, er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.


Kontaktperson:

Formand Johnny Magnussen, tlf 2970 0000

Kasserer Susanne Grøndahl, tlf. 2927 3045

Sekretær Karina Hou Larsen, tlf. 2615 5461

Adresse: Store Valbyvej 248A, 4000 Roskilde

CVR: 26 27 75 15
Telefonnr.: 2970 0000
Mail: formand@gsgif.dk

Website: www.gsgif.dk

Holdplan

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse inkl. bopælskommune, indmeldelsesdato for sæsonen, telefonnummer inkl. mobilnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

  • Information om sygdomme så som sukkersyge, epilepsi, allergi og andre fysiske sygdomme, som kan være relevant at kende i forhold til medlemmers sikkerhed. Det er den enkelte afdeling der beslutter om informationer som disse er relevante.

2. Oplysninger om ledere og trænere: 

 • Almindelige personoplysninger: 

  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer, hvis der udbetales skattefri godtgørelse (løn udbetales til modtagerens Nemkonto).

  • Information om antal års tilknytning til foreningen/afdelingen

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

  • CPR-nummer, kun til brug for lønudbetaling.

  • Information om seneste dato for indhentet Børneattest

  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest. Opbevares ikke i GSGIF som udgangspunkt. Foreningsaktive personer der ikke har en pletfri børneattest kan ikke være tilknyttet Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening. CPR-nummer til brug for børneattester, CPR-nummer destrueres når der er afgivet samtykke til børneattest.

©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.