top of page

Kun for nye medlemmer:     Du har ret til at deltage i 3 x træning før end du behøver at indmelde dig jvf. nedenfor.

Nye medlemmer af GSG&IF skal udfylde både Trin 1 og Trin 2.

Nuværende medlemmer, der tidligere har betalt kontingent eller er medlem af en anden afdeling hos GSG&IF, skal kun følge Trin 2.

Trin 1:
Tryk på "Medlemsoprettelse" og opret en profil for hvert medlem, der skal tilmeldes. Efter tilmeldingen får du tilsendt en mail/SMS med en adgangskode, der skal bruges i Trin 2. (Medlemsoprettelsen er gratis, men er en forudsætning for, at du kan tilmelde dig et hold i Trin 2).

Trin 2:
Vælg (klik) derefter på det hold du ønsker at tilmelde dig til og tryk "tilmeld" (findes under hold-oplysningerne). Indtast derefter din e-mail/mobil samt adgangskode, som du fik tilsendt i Trin 1. Derefter betaler du din kontingent for resten af måneden og næste måned. Derefter betaler du månedsvis.

UNGDOM

UNGDOM

SENIORER

Køb og betaling af abonnement aftaler

 
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at GSG&IF er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at GSG&IF må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. GSG&IF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af GSG&IF eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en månedsperiode (betalingstidspunktet). Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.
 
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra GSG&IF ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret


I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 

Behandling af personoplysninger


GSG&IF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. GSG&IF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 
Ved handel gennem webshoppen på www.gsgif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer GSG&IF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil GSG&IF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for GSG&IF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger


GSG&IF fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
 
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening
St. Valby Vej 248 A
Gundsølill2
4000 Roskilde
CVR-nr: 26 27 75 15

 
Tlf.: +45 2927 3045
E-mail: sg.krica@hotmail.com

bottom of page