top of page

Arbejdsgrupper til nye projekter i GSG&IF:

 

Kunne du også tænke dig bedre forhold for alle lokalt, ved en udvidelse af Gundsølillehallen, en ny Kunststofbane eller padletennis bane, så læs mere herunder og tilkendegiv din interesse nederst på siden her!


Vi har besluttet i bestyrelsen i GSG&IF, at vi søger frivillige til 3 arbejdsgrupper, der skal komme med oplæg til bestyrelsen, i forhold til evt. udvidelse af Gundsølillehallen, en ny Kunststofbane eller padletennis bane. Det er ikke givet at alle de 3 projekter bliver til noget, men hvis de enkelte arbejdsgrupper kan finde lokal opbakning til de enkelte projekter, der giver god mening, så er bestyrelsen overbevist om at et eller flere af projekterne bliver gennemført indenfor det næste år.

Herunder kan du tilmelde dig en eller flere af arbejdsgrupperne, det er helt uforpligtende og frivilligt, men vi håber mange af jer vil tilmelde jer, om ikke andet for at tilkendegive din/jeres interesse for de enkelte projekter. - Alt man tilmelder sig, er at få information om første møde i de enkelte arbejdsgrupper, derefter vil det være op til de enkelte arbejdes gruppe at bestemme hvordan næste skridt skal tages.
 
Læs mere om vores tanker, under nedenstående tilmelding:

Tilmeld dig en eller flere arbejdsgrupper herunder:
Det er 100% uforpligtende at tilmelde sig, det viser os bare om du har interessen og du vil få en indkaldelse til første møde der afholdes i arbejdsgruppen.
Vælg den eller de arbejdsgrupper som du ønsker at vær en del af:

Tak for din tilmelding til en eller flere arbejdsgrupper!
Vi kontakter dig når den eller de arbejdsgrupper du har valgt har sit første møde!

Billede10.jpg
Billede4.png
Billede5.jpg

Vi vil meget gerne have dig med i en eller flere arbejdsgrupper:

Vi håber meget at DU gerne vil være en del af en eller flere af nævnte arbejdsgrupper, vi startede Fitness på samme måde og ved hvilken succes det kan blive, hvis vi er mange som deltager i arbejdsgrupperne. På den måde kan du også få sat dit ”præg” på hvordan de enkelte projekter udvikles.


Information omkring Projekt Hal 2 projektet:

I starten af 2020 havde Jens Larsen (formand fra Gundsølillehallen) og Johnny Magnussen (formand for GSG&IF) møde med Claus Larsen (Formand Kultur- og Idrætsudvalget) og Poul Knopp (Kultur- og Idrætschef i Roskilde kommune) fra kommunen og fik det indtryk, at der ville være en god mulighed for at vi kunne få et øget driftstilskud, hvis vi selv kunne stå for finansieringen af en HAL 2, som Claus Larsen sagde til Poul Knopp på mødet ”hvordan får vi sat det i gang?”. Jens og Johnny fik besked fra Poul Knopp, at vi skulle indsende en ansøgning og gerne få lokalmiljøet med. Derfor fik vi i samarbejde med Landsbyrådet, Skolen, Kirken, Gundsølillehallen samt støtte fra G77 (Gundsømagle idrætsforening) sendt en 3 siders ansøgning til kommunen. Dette oplæg sendte vi ind 5. maj 2020 og fik vi besked retur med det samme, hvor Poul Knopp skrev:
 

Jeres ansøgning vil efter planen blive behandlet på det næstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget, den 3. juni.


vi hørte vi ikke fra kommunen før vi rykkede for svar i november 2020, hvor vi fik nedenstående svar:

Tak for din mail. Byrådet har nu vedtaget budget for 2021 og dermed også prioriteret midler til anlæg i de næste år.
Desværre blev der ikke prioriteret midler til udvidelse af driftstilskuddet til Gundsølillehallen.

 

På bestyrelsesmødet i februar 2021, deltog også Jesper Henriksen fra Spar Nord, som kunne belyse at det er nødvendigt, at kommunen giver tilsagn om et øget driftstilskud såfremt vi skal låne til en Hal 2, hvor vi ville forvente at skulle låne omkring 20 millioner for at kunne få gennemført en Hal 2.

Det er derfor bestyrelsens holdning, at vi de næste par år ikke skal forvente nogen yderligere hjælp fra kommunens side, i forhold til de udfordringer vi har pladsmæssigt og da vi som idrætsforening er vokset de sidste 5 år fra ca 800 til ca 1300 medlemmer, og vi reelt hvert år siger må sige nej til hold og giver hold mindre træningstider, så ser vi en nødvendighed i at vi handler nu, som vi bedst muligt kan ud fra den økonomi via selv har eller selv kan skaffe.

 

Ud fra ovenstående informationer aftalte vi i bestyrelsen, at vi ud fra den økonomi som GSG&IF samt Gundsølillehallen og evt. fonde, nye andelsbeviser sponsorer eller andet tilsammen kan finde, vil vi undersøge følgende muligheder via arbejdsgrupper:

 

1.:  Udbygning af den nuværende Gundsølillehal
       i stil med det som er lavet hvor klublokale samt Fitness er nu, men ned mod cykelstien.

       Forventet ca. 200 kvm – anslået pris ca. 2,5 mill
 

2.:  Kunststofbane der hvor grusbanen er

      Dette skal dog laves med kommunens godkendelse da det er på deres grund.

       Anslået pris ca. 2,65 mill. (ud fra tidligere modtaget tilbud)
 

3.:  Padel Tennis– (meget afhængig af hvad vi ønsker kan laves fra 200.000 kr.)

 

Ovenstående rækkefølge er ud fra, at vi dækker først og fremmes størst behov og vi kan samle mere økonomi ved at få udvidet Fitness og Gymnastik med hold. En lokal kunststofbane, vil give mulighed for at få fodbold ud af hallen 1 dag om ugen hele vinteren og indtjening ved at leje ud til Jyllinge og Himmelev som begge også ”skriger” efter ledige tider på kunststofbaner, specielt om vinteren. Padel Tenis er ny sportsgren som har enormt tiltrækning.


Vores plan er nu, at der skal laves en arbejdsgruppe til hvert enkelt projekt, og det vil derefter være denne arbejdsgruppe som skal komme med oplæg til bestyrelsen ud fra deres undersøgelser, i forhold til potentielt medlems antal, økonomi, hvem som står for det løbende osv.

bottom of page