GSG&IF » Interne sider » Uddannelse

Uddannelse af trænere/ledere

Den idrætsmæssige del af uddannelse af trænere/ledere i afdelingen varetages alene af afdelingens ledelse, bortset fra ansøgning om økonomisk støtte, der sker via hovedforeningens kasserer.
Hovedforeningen står for uddannelse indenfor førstehjælp og hjertestarter m.v. og betaler også omkostningerne hertil, hvis der ikke kan skaffes tilskud fra kommunen. Derudover kan hovedforeningen indgå i uddannelsestiltag inden for samarbejde, lederuddannelse etc. efter debat og aftale i bestyrelsen.
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15