GSG&IF - Håndbold
Håndbold » Bestyrelse » Opgaven som bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem i Gundsølille Håndbold:

Beskrivelse af opgaven som bestyrelsesmedlem i Gundsølille Håndbold
 
Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer.
Selve bestyrelse består af en formand, en kasserer, en sekretær og 3-4 menige medlemmer.
Denne beskrivelse dækker alle medlemmer.
Arbejdet i bestyrelse foregår som i mange andre arbejdsfællesskaber. Der er en antal arbejdsopgaver der skal løses, og et endeligt antal hænder til at løfte dem. Der er ofte mangel på hænder, derfor kan tingene i GSG&IF også til tider tage lang tid.
Vi afholder bestyrelsesmøde 6-7 gange om året på en hverdagsaften. Et typisk møde tager 2 – 3 timer.
Klubben har skitseret et antal ansvarsområder, der bliver fordelt mellem klubbens ressource personer, typisk bestyrelsesmedlemmer. Disse ansvarsområder er meget forskellige i omfang; langt de fleste er dog mindre opgaver.
Punkterne på et bestyrelsesmøde er delt mellem orienteringspunkter, typisk fra formand eller kasserer, nogle klubmæssige beslutninger og så rapporteringer fra småarbejdsgrupper, vi har nedsat til at løse konkrete klubrelaterede opgaver.
Det er vigtigt at forstå at bestyrelsesarbejdet i GSG&IF for langt de fleste opgavers vedkommende er praktiske opgaver, der ikke kræver særlige forudsætninger, men blot lyst og noget tid.
Tidsforbruget til bestyrelsesarbejdet kan skrues sammen så det passer den enkelte, ligesom det kan variere hen over tid, det allervigtigste er at man har lyst til at gøre noget for håndboldlivet i Gundsølille.
Det at sidde i bestyrelsen gør at du er tæt på, og dermed med til at forme beslutninger, samt at føre dem ud i livet, for derigennem at være med til at fastholde og videreudvikle Gundsølille Håndbold som en klub for børn, unge og voksne, både håndboldmæssigt men også socialt.
Dette er meget vigtigt uanset om man opfatter klubben som et socialt værested, et sportsligt centrum for lokalidræt, eller et sted der skaber sunde mennesker gennem motion og sport.
Vi håber du kan have lyst til at give en hånd med i den klub du allerede kender, hvad enten det er i bestyrelsen eller som træner.
Med sportslig hilsen
Susanne Rudbeck
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15