GSG&IF » Interne sider » Medlemsskaber

DIF og andre organisationer

Medlemsskabet af specialforbund hos Dansk Idrætsforbund og andre sportslige specialforbund (eks. FMI) kan indgås frit af den enkelte afdeling, der også selv betaler omkostningerne hertil.
Hovedforeningens medlemsskab af andre organisationer m.v. skal godkendes i bestyrelsen inden medlemsskab indgås.
Afdelingernes medlemsskab af ikke sportslige organisationer/foreninger kan af FU indbringes til godkendelse i bestyrelsen

DGI

GSG&IF har været medlem af DGI og forrige organisation igennem mange år. Hovedforeningen betaler for medlemsskabet, d.vs. alle afdelinger er automatisk med i organisationen og kan anvende DGI's turneringer, stævner og øvrige tilbud. Specielt anvendes der en del kursustilbud fra DGI både fra kursuskatalog og special  tilrettede punktkurser for vores forening.
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15