Tennis » Praktiske oplysninger » Medlemsmøde 2017
Indkaldelse til ordinært
afdelingsmøde i
Tennisafdelingen
 
Tid: torsdag den 16. februar 2017 kl. 17.00
Sted: Klublokalet i Gundsølillehallen
 
Dagsorden
i henhold til vedtægterne
 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Beretning om tennisafdelingens virke i det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kom­mende år
 6. Redegørelse for afdelingens økonomiske resul­tat det forløbne år på gr­und­lag af de gennemførte aktiviteter
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg af afdelingsudvalg
                               På valg er:
                                      Formand (for 1 år) – Jeanette Dannow
                                      Kasserer (for 2 år) – Gurli Vittrup
 9. Valg af suppleanter (for 1 år)
  På valg er Peter Tang
   
 10. < > 
  Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal afleveres til formanden senest kl. 18.00 torsdag den 9. februar 2017.
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15