GSG&IF » Interne sider » Lokaler og nøgler

Lokaler


Idrætsforeningen råder på mange måder over forskellige lokaler, der gennemgås i det efterfølgende, hvor vi også beskriver anvendelsesmuligheder og -begrænsninger.


Hallen; Gundsølillehallen

Hallen lejes normalt af idrætsforeningen i hele sæsonen (excl. sommer-, efterårs- og juleferie samt vinterferie) hverdagsaftener og mandag eftermiddag. PÅ hverdage herudover bruger Lindebjergskolen hallen. De lejede tider fordeles mellem de enkelte afdelinger på et bestyrelsesmøde i maj måned, gældene for efterfølgende sæson. I weekenden anvendes hallen dels til idrætsforeningens arrangementer som håndbold- eller fodboldsstævne, gymnastikopvisning, fastelavnsfest etc, men mange andre har også glæde af hallen til hundeudstillinger, dansearrangementer, fester, DGI stævner og meget mere, og her gælder princippet: først til mølle: hallen skal bestilles i god tid, hvis I planlægger et arrangement.
Enhver anvendelse af hallen faktureres enten via hovedafdelingen til afdelingerne eller direkte. Hvis der skal opnås lokaletilskud fra kommunen, skal fakturering foretages via hovedafdelingen.


Selskabslokalerne, Gundsølillehallen
 

Nøgler
Idrætsforeningen råder over mange forskellige nøgler, der kan uddeles til træner/leder og andre med relevante behov. Fælles for alle nøgler er følgende gældende: En nøgle udleveres personligt, og der skal oplyses navn, adresse m.m ved udleveringen, ligesom der skal kvitteres. Nøglen skal bruges under ansvar og nøgleindehaver skal sikre, at døre bliver aflåst igen efter nødvendigt brug. Når nøgleindehaver ikke længere har funktionen, hvor det var relevant at have nøglen, skal denne afleveres snarest. Afdelingsformænd eller andre udvalgsformænd (for eks. festival- eller sommerfestudvalg) er ansvarlig for, at deres tilknyttede nøgleindehavere aflevere nøgler ved ophør.
Vi har blandt andet nøgler til følgende:

I hallen: nøgle til klubrum, møderum, billard og spillerindgang og til boldrum
Denne nøgle administreres nu af hallens personale, og trænere/ledere kan få nøglen udleveret ved henvendelse hertil.
Hvis nøgler udleveret efter 1/1-2012 mistes eller ikke afleveres ved træners ophør, pålægges afdelingen et gebyr på 200 kr. (kan evt videreopkræves hos træneren).

Nøgle til stenhus i Ågerup
Denne nøgle administreres nu af foreningens formand, Per Lassen, og trænere/ledere kan få nøglen udleveret ved henvendelse hertil.Hvis nøgler udleveret efter 1/1-2012 mistes eller ikke afleveres ved træners ophør, pålægges afdelingen et gebyr på 200 kr. (kan evt videreopkræves hos træneren).

Nøgler til diverse hængelåse og containere og nøgle til opbevaringshal.
Nøgler administreres p.t. af foreningsformand Per Lassen.

Nøgler til skydekælder og til tennishus adminiistreres af de respektive afdelinger.

 

Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15