GSG&IF » Interne sider » Forretningsorden økonomisk disponering
Økonomisk disponering

Denne del af forretningsorden for GSG&IF beskriver de rammer, der er gældende for økonomisk disponering i såvel afdelinger som i hovedforening.
Efterfølgende beløbsgrænser er gældende pr. økonomisk disponering. En økonomisk disponering omfatter et samlet indkøb og må ikke splittes op i enkelt elementer. Eksempelvis Et indkøb af 3 geværer betragtes som et beløb, der ikke må opdeles i 3, indkøb af fodboldsmål må ikke deles op i træværk og net o.s.v.
Følgende former for posteringer indgår ikke i de nævnte rammer:
  • Lejeomkostninger til Gundsølillehal
  • Interne kontingenter til hovedforening
Når der i det efterfølgende nævnes budget, er der tale om godkendt budget (godkendes på den årlige generalforsamling. (i perioden fra 1.januar til generalforsamling)  vil beløbsgrænse for alle indkøb og investering være kr. 10.000 inden krav om godkendelse på bestyrelsesmøde.

Omkostninger/anskaffelser i afdeling
  Formand eller kasserer Afdelingsudvalg Afdelingsudvalg og hovedafd.kasserer Hovedbestyrelse
Diverse indkøb til drift af afdeling
(indeholdt i budg.)
< 1.000 < 15.000 <25.000 >25.000
Gaver/repræsentation
(ikke kontanter/gavekort)
  < 800 <1.000*  
Godtgørelse til enkelt medlem/træner m.v.
(ikke km-godtgørelse)
  <5600    
Investering (indeholdt i budg.)***   <25.000 <35.000 >35.000
Anskaffelse udenfor budget     <5.000 >5.000
Kassebeholdning** Maks. 3000,-      

*) Bemærk, at gave til enkeltperson begrænses til 800,- (grænse for skattefri),  kan dog være 1100 kr. hvis modtager ikke får andre godtgørelser/gaver samme år
 
**) Ved stævner og andre arrangement skal beholdning reduceres til maks. senest første hverdag efter.
***) Investering omfatter også indkøb af PC’ere og andet IT-udstyr, der indkøbes for hovedsagligt at blive brugt til afdelingens drift. D.v.s. medlemmer af hovedbestyrelsen samt kasserere og sekretærer. Der kan kun indkøbes IT-udstyr, hvis afdelingens økonomi tillader det og det fremgår af budget. Udstyret må også gerne bruges privat (uden skattemæssig konsekvens), men tilhører foreningen og skal videregives til den næste, der overtager funktionen. Udstyr der er mere end 4 år gammelt, kan overdrages til personen, der har været anvender, hvis afdelingsledelsen er enig heri.

 
Omkostninger/anskaffelser i arrangementsudvalg (sommerfest/festival/fastelavn/kvartalsnyt)
  Underudvalgs-formand eller anden udpeget UdvalgsFormand UdvalgsFormand og hovedafd.kasserer Hovedbestyrelse
Diverse indkøb til drift af arrangement
(indeholdt i budg.)
< 5.000 < 10.000 <30000* >30000
Gaver/repræsentation
(ikke kontanter/gavekort)
  < 800 <1.100**  
Godtgørelse til enkelt medlem/træner m.v.
(ikke km-godtgørelse)
  <5600    
Investering (indeholdt i budg.)   <10.000 <25.000 >25.000
Anskaffelse udenfor budget     <5.000 >5.000
Kassebeholdning Reduceres med hyppig frekvens ved bankoverførsel

*)Afregning med Roskilde festival og fødevareleverandører kan godkendes af udvalgsformand og hovedafd.kasserer uanset beløbgrænse.
**) Bemærk, at gave til enkeltperson begrænses til 800,- (grænse for skattefri), kan dog være 1100 kr. hvis modtager ikke får andre godtgørelser/gaver samme år

Omkostninger/anskaffelser i hovedforening
 
  Kasserer eller udpeget medlem af FU Formand Formand og kasserer Bestyrelse
Diverse indkøb til drift af forening
(indeholdt i budg.)
< 5000 < 15.000 <30.000 >30.000*
Gaver/repræsentation
(ikke kontanter/gavekort)
  < 800 <1.500** >1.500**
Godtgørelse til enkelt medlem/træner m.v.
(ikke km-godtgørelse)
  <5600    
Investering (indeholdt i budg.)   <15.000 <50.000 >50.000
Anskaffelse udenfor budget <1.000 <2.500 <10.000* >10.000
Kassebeholdning*** Maks. 3000,-      

*) I en kritisk situation kan Formand og kasserer disponere op til 50.000 udenfor budget, hvis der følger en snarlig orientering til bestyrelse med godkendelse ved først mulige lejlighed.
**) Bemærk, at gave til enkeltperson begrænses til 800,- (grænse for skattefri), kan dog være 1100 kr. hvis modtager ikke får andre godtgørelser/gaver samme år
 
***) Ved arrangementer skal beholdning reduceres til maks. senest første hverdag efter.
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15