GSG&IF Fitness


 
Fitness
Indkaldelse til GSG&IF Fitness Årsmøde
Torsdag den 1. februar 2018 kl. 18.30
Klublokalet i Gundsølillehallen, Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde
 
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner, herunder økonomi, for det kommende år
6. Valg af afdelingsudvalg, iht. § 14, stk. 2 og 3
a. Formand vælges for 1 år. Poul Lamhauge, på valg
b. Kasserer vælges for 2 år (lige år). Jens Larsen, på valg
c. Sekretær vælges for 2 år (ulige år). Bo Hansen, Ikke på valg
d. Afdelingsudvalgsmedlem vælges for 2 år. (lige År). Adam Hansen, på valg
e. Afdelingsudvalgsmedlem vælges for 2 år. (ulige År). Alan Valentin, Ikke på valg
7. Valg af suppleanter
Suppleanter vælges for 1 år
8. EventueltEventuelle forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilstillet undertegnede senest 8 dage før mødets afholdelse.
 
Mød op og få indflydelse på din forening, nye ideer og forslag modtages gerne. Stemmeret på årsmødet har alle afdelingens fremmødte medlemmer, der på mødedatoen ikke er i restance til foreningen.
 
Vi har modtaget nogle henvendelser angående træning for unge under 15år.
Vi vil gerne opfordre til at man stiller/indsender konkrete forslag til afdelingsmødet, så vi kan få en debat om emnet, og sætte de ting i værk som der efterspørges, så vi gør det rigtige første gang.


Reception åbner fitness
Lørdag den 23. september afholdte fitness afdelingen reception for at markere den formelle åbning af fitness lokalerne, afsluttet uddannelse af de 10 første instruktører samt ikke mindst, at vi nu er så tæt som overhovedet muligt på at nå målet på 200 medlemmer. 
Det blev fejret med bobler og kransekage samt tale fra formanden. Enkelte nye medlemmer kom til og flere prøvede også udstyret..


Instruktør uddannelsen er i gang

I weekenden fra den 1. til den 3 september gennemgik 8 instruktører fra GSG&IF Fitness første del af deres uddannelse til fitness instruktører under kyndig ledelse. Udover vores egne instruktører deltog der også andre instruktører i DGI's uddannelse.
Projektbeskrivelse (18.9 Kb)
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15