Badminton

Indkaldelse til medlemsmøde
 
Torsdag d. 18 januar 2018 kl. 19.00,
i Gundsølillehallens fælleslokale
 
 
 
Dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Formandens beretning for 2016/17
  4. Kassererens beretning for 2016/17
  5. Orientering om vilkår for 2017/18
  6. Orientering om budget for 2017/18
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse
  9. Eventuelt
 
 
Punkter der ønskes behandlet på medlemsmødet skal være formanden i hænde senest en uge før mødet.  De kan afleveres skriftligt i hallen torsdage kl. 20.00 – 22.00, eller sendes på mail til bonypost@gmail.com.
 
 
 
Kom og deltag i badmintonsafdelingens møde og giv din mening til kende om hvordan du kunne tænke dig at vi fremover kan/skal spille badminton i GSGIF, måske har du nogle gode ideer ….
 
Hvis du vil have motion og socialt samvær er badminton i Gundsølillehallen måske noget for dig.

Kom og spil badminton i Gundsølillehallen, der er flere muligheder for motion:
   Lej en bane om mandagen eller om torsdagen. 


Sæsonenen starter samtidig med skolestart i august og slutter sidst i maj.
 
NB: Træning for børn og unge under 25 år starter først i september. (Max. 20 deltagere)
Spilletider:
 
Mandag
ml. 18.00 – 19.00


Træning, med træner, for børn og unge under 25.
Kontakt
Bo Michael Hansen på mail bonypost@gmail.com
Ved tilmelding af mere end 20 personer, vil der blive oprettet en venteliste.
 
Mandag
ml. 19.00 – 22.00
Baner udlejes til en fast time for en hel sæsonen af gangen.
For tilmelding og leje af baner kontakt 
Joe Petersen på mail joe@flemming.net eller tlf. nr. 20 13 85 24.
Torsdag 
ml. 20.30 - 22.00

 
Baner udlejes til en fast 1,5 time for en hel sæsonen af gangen.
Priser:
 
 

Kontingent pr. person: 

Baneleje:


Mandag
Singlebane pr. person: 

500,-

900,-
1100,-


950,-
 

pr. sæson.

pr. sæson. Mandag
                  Torsdag (1,5 time)pr. sæson (Kontingent 500 kr. + 1/2 andel af baneleje 900 kr)
Doublebane pr. person:
725,-
 
pr. sæson (Kontingent 500 kr. + 1/4 andel af baneleje 900 kr.)
Torsdag
Singlebane pr. person: 


Doublebane pr. person:
 1050,-

775,-


 


 pr. sæson (Kontingent 500 kr. + 1/2 andel af baneleje 1100 kr)


pr. sæson (Kontingent 500 kr. + 1/4 andel af baneleje 1100 kr)

Hvis man lejer bane både mandag og torsdag, betales kun et kontingent.
Træning for børn og unge under 25
 200,-
 

pr. sæson - incl. bolde.
Kontakt Bo Michael Hansen på mail bonypost@gmail.com
Ved tilmelding af mere end 20 personer, vil der blive oprettet en venteliste.
 
 
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15