Gundsølille Skytte Gymnastik
og Idrætsforening
Aktiv mandag
Skydning
Gymnastik
Håndbold
Tennis
Bordtennis
Badminton
Fodbold
GSG&IF » Interne sider » Børneattest pædofili

Børneattester

Til alle trænere/ledere, der arbejder med/er beskæftiget med børn og unge under 15 år, skal vi sikre, at de godkendes af politiet med børneattest. Det er lovbefalet og fremgår da også af foreningens vedtægter. Ansvaret herfor er placeret i bestyrelsen, og i dagligdagen er det afdelingens formand og hovedforeningens formand (alternativt kan der udpeges substitut), der står for arbejdet med at indhente en børneattest.

Roskilde kommune har siden 2011 haft et krav om, at vi skal indsende en erklæring til kommunen, hvor vi bekræfter, at vi har indhentet de fornødne børneattester, og har i 2013 yderligere strammet grebet. Dels er kommunale tilskud nu blevet gjort afhængige af, at vi har sikret børneattester, og dels skal vi have en underskrevet erklæring fra alle afdelingsformænd om, at de enten ikke har behov for børneattester eller at de har de fornødne attester på alle aktive trænere/holdledere, der er beskæftiget med børn. Derfor skal alle afdelingsformænd nu i august måned på grundlag af en træneroversigt bekræfte, at der kun står aktive trænere på listen, og at alle relevante trænere/ledere er med. Erklæring og korrigeret liste samt evt. supplerende ansøgninger om børneattester skal være afleveret til foreningens formand senest den 1. september. Hvis dette ikke opfyldes kan foreningens formand udelukke den pågældende træner indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor permanent udelukkelse kan besluttes.
Når godkendelse er gennemført udsendes en korrigeret liste. Ændring af trænere/ledere i løbet af året samt indmeldelse af unge trænere/der bliver 15 skal indmeldes løbende gennem året.


Følgende procedure skal gennemføres:
Forretningsudvalget udpeger en person i udvalget, der er ansvarlig for børneattester incl. hemmeligholdelse af CPR-numre.
Afdelingsformand skal sikre - typisk ved sæsonstart eller ved senere udskiftning/supplering af trænerstaben - at alle aktive trænere/ledere er godkendte, hvis de beskæftiger sig med børn og unge under 15 år. Hvis der er trænere/ledere, der mangler godkendelse, skal afdelingsformanden sørge for, at træner/leder udfylder en bestilling af børneattest (se nedenstående blanket) Blanketten udfyldes med følgende: Efternavn, fornavn(e) og personnummer, mailadresse, telefon og afdeling.
Blanketten skal derefter afleveres til denansvarlige i Forretningsudvalg, der via politiets side: www.politi.dk registrerer ansøgningen og samtidig sender besked til ansøgerne om at besvare politiets henvendelse snarest. Samtidig ajourfører den ansvarlige forretningsudvalgets liste over godkendte trænere/ledere.
Når der kommer godkendelse tilbage fra politiet, ajourøfres listen igen, og kan et par gange distribueres til afdelingerne, så de kan sikre, både at alle relevante trænere/ledere står på listen, og ligeså: at der ikke står nogle, der ikke er aktive i foreningen i øjeblikket.
Hvis den ansvarlige får info om, at poltiet ikke kan godkende en ansøgning, går den ansvarlige sammen med hovedforeningsformand og afdelingsformand til DGI's sagkyndige, der assisterer med at håndtere sagen herefter.


NB Ungdomstrænere og -praktikanter skal godkendes, når de bliver 15 år, hvis de arbejder med børn og unge under 15 år!
Bestillingsblanket til børneattester (47.1 Kb)
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15