GSG&IF » Interne sider » Ansøgninger

Ansøgninger til kommunen


Roskilde kommune bidrager til afdelingens indtægter med persontilskud (voksne og børn), lokaletilskud og kursustilskud, der alle administreres via en dialog mellem afdelingens kasserer og hovedforeningens kasserer/forretningsfører. Sidstnævnte sørger for kommunikationen med kommunen.

Ansøgninger om økonomisk støtte herudover foretages via skriftlige ansøgninger, der ifølge krav fra kommunen alene kan sendes via foreningens formand. Afdelingen udarbejder normalt ansøgningen (FU bidrager gerne) og afsætter plads til både afdelingsformands og foreningsformands underskrift. Sidstnævnte fremsender ansøgningen, og begge deltager i en evt. efterfølgende dialog med kommunen.

Hvis FU ikke er enige i en ansøgning fra en afdeling, skal forslaget forelægges bestyrelsen, der endelig kan afgøre om ansøgningen skal indsendes.

Kommunen kan p.t. ansøges om støtte fra puljer til kulturintegration, idrætsfaciliteter, større idrætsarrangementer, start og udvikling samt unge.
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15