Idræts-tanken 
Ågerup
Idræts-tanken » Ansøg støtte
Idræts-tanken er en støtteforening til Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening, og uddeler - på basis af ansøgninger - økonomisk  støtte til idrætsforeningen op til 4 gange om året. Idræts-tanken vil støtte projekter/anskaffelser/arrangementer, der vil fremme foreningens/afdelingens/ et holds- eller en persons idrætsmæssige/sociale kompetencer. 
 For at kunne indgå i Idræts-tankens vurdering skal ansøgning være os i hænde senest den sidste dag i et kvartal. Udlodning foretages ca. 1 måned herefter. Ansøgning skal sendes via mail fra formanden for forening/afdeling eller selvstændigt udvalg til tanken@gsgif.dk.
Der ydes normalt ikke støtte med bagudvirkende kraft.
Idræts-tankens bestyrelse fastsætter selv, hvor stor en del af overskuddet, der udloddes, ligesom hvilke formål, der imødekommes.
Efter gennemførelse af anskaffelse/arrangement etc. skal modtager af støtten orientere Idræts-tankens bestyrelse om hvorvidt det ønskede formål er blevet indfriet, ligesom modtageren meget gerne må orientere om støtten via Kvartalsnyt.

Udfyld efterfølgende ansøgning, send den til tanken@gsgif.dk, så kigger vi på den!
Ansøgning Idræts-tanken om støtte til GSG&IF (41.3 Kb)
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15