GSG&IF » Sitemap » øve-gymnastik
Denne afdeling erbla bla
 

Forsamlingshuset

Også dengang vidste man, at lokaliteter skal der til, hvis foreningslivet skal trives. I 1890 byggede man forsamlingshuset i Gundsølille, og året efter blev 2.kreds Gymnastikforening oprettet. Gymnastikforeningen investerede med lån fra skyttekredsen i springstøtter med snor, madras og springbrædt for kr. 25,- Herudover lånte man en træhest i Jyllinge. Allerede første år havde man egen opvisning ligesom man deltog i amtsopvisningen. Fra en beskrivelse af den lokale opvisning fra en af de aktive, Hans Peter Nielsen Gerdrup har jeg plukket følgende:


Den gymnastik, vi viste til denne opvisning, kan selvfølgelig ikke langt fra stå mål med det, vi nu ser til opvisningerne, men vi må jo huske, at her aldrig før var set gymnastik. Forsamlingshuset var fuldt af tilskuere, og der har vistnok aldrig været stærkere bifald ved nogen opvisning end som den gang. Da vi lavede overslag over hesten, skreg flere af damerne, andre holdt sig for øjnene, de turde ikke se det, de troede, vi slog os ihjel. Springet havde også den gang et skrækkeligt navn, det hed "Dødspring". Da vi fik hesten frem med to, tre mand og en støvle ovenpå, og mange af os - selv den lille Ole Peter, Ågerup Mølle, flot satte over, steg bifaldet til orkan.

Dette  element skal du slette.

Husk iøvrigt at når du sletter, er det uigenkendeligt væk! Der er ingen backup
 
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15